We bouwen samen de brug naar Oer-vrIJ!

We willen een andere samenleving bouwen, die rust op vijf elementen. De belangrijkste is Oerkracht, de innerrijke kern die in ieder mens zit. Vanuit deze kracht bouwen we aan de andere vier elementen: educatie en ont-wikkelen, gezondheid en zorg, economie en ecologie. Binnenkort zal op de site een schematische weergave te zien zijn, hoe we deze elementen gaan vormgeven en creëren.